OM ADVOKATFIRMAN BERG

Advokatfirman Berg har bildats av väletablerade advokater som sedan lång tid specialiserat sig inom advokatfirmans verksamhetsområden. Advokaterna har tidigare arbetat på både affärsjuridiska och humanjuridiska advokatbyråer. Genom sin struktur, organisation och kompetens är advokatfirman grundad för att på bästa sätt hantera de uppdrag som anförtros advokaterna.

Advokatfirman Berg är baserad i Göteborg, men arbetar med ärenden i hela Sverige och anlitas även regelbundet av utländska klienter.

berg_advokatfirma_gruppbild

OM ADVOKATER

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad mot jurist) som bara får användas av ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Advokater följer etiska regler där de viktigaste är advokatens lojalitet med klienten, tystnadsplikt, oberoende och frihet från intressekonflikter. Med en advokat får du ett ombud som är skyldigt, enligt lag, att följa regler så att klienten kan känna sig trygg. Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat eller behöver rådgivning är du välkommen att höra av dig.