Rättshjälp/­Rättsskydd

Nästan alla har hemförsäkringar som innehåller ett rättsskyddsmoment. Rättsskyddet kan användas vid många olika typer av tvister. Om du inte kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring kan staten i vissa fall bevilja rättshjälp. Du betalar en rättshjälpsavgift som bestäms utifrån din inkomst.

Din advokat bistår dig med ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.

Konsument­tvistnämnden

Advokatsamfundets konsument­tvistnämnd prövar tvister med anledning av tjänster som en advokat tillhandahållit en konsument. Om du är missnöjd med den tjänst som utförts och inte lyckats nå en överenskommelse med din advokat, har du möjlighet att vända dig till advokatsamfundets konsument­tvistnämnd.

Konsument­­tvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm