<strong>Högsta domstolen delar advokat Linda Fribergers bedömning i nytt prejudikat</strong>

Göteborgs tingsrätt förordnade Linda Friberger att förrätta bodelning mellan två sambor. Tvistefrågan var om en lägenhet, som var ena sambons hyresrätt när samboförhållandet inleddes men som ombildades till bostadsrätt under samboförhållandet, skulle anses som förvärvad för deras gemensamma användning och därmed utgöra samboegendom. I sitt beslut fann Linda Friberger att så skulle vara fallet. Hennes […]