ADVOKATFIRMAN BERG

Advokatfirman Berg har bildats av väletablerade advokater som sedan lång tid specialiserat sig inom advokatfirmans verksamhetsområden. Advokaterna har tidigare arbetat på både affärsjuridiska och humanjuridiska advokatbyråer. Genom sin struktur, organisation och kompetens är advokatfirman grundad för att på bästa sätt hantera de uppdrag som anförtros advokaterna.

Advokatfirman Berg är baserad i Göteborg, men arbetar med ärenden i hela Sverige och anlitas även regelbundet av utländska klienter.

berg_advokatfirma_gruppbild